διαθεάομαι

διαθε-άομαι,
A look through, look into, examine, τι Pl.Prt.316a, Cra. 424d;

δ. ὅσην χώραν ἔχοιεν X.An.3.1.19

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διαθεῶνται — διαθεάομαι look through pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) διαθεάομαι look through pres ind mp 3rd pl διαθεάομαι look through pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic) διαθεάομαι look through pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαθεᾷ — διαθεάομαι look through pres subj mp 2nd sg διαθεάομαι look through pres ind mp 2nd sg (epic) διαθεάομαι look through pres subj mp 2nd sg διαθεάομαι look through pres ind mp 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαθεῶ — διαθεάομαι look through pres imperat mp 2nd sg διαθεάομαι look through pres imperat mp 2nd sg διαθεάομαι look through imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) διαθεάομαι look through imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαθεώμενοι — διαθεάομαι look through pres part mp masc nom/voc pl διαθεάομαι look through pres part mp masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαθεώμενος — διαθεάομαι look through pres part mp masc nom sg διαθεάομαι look through pres part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαθεώμεθα — διαθέω run about pres subj mp 1st pl (epic doric ionic aeolic) διαθέω run about pres subj mid 1st pl (attic epic doric ionic aeolic) διαθεάομαι look through pres subj mp 1st pl (attic epic ionic) διαθεάομαι look through pres ind mp 1st pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαθεασαμένους — διαθεᾱσαμένους , διαθεάομαι look through aor part mp masc acc pl (attic) διαθεᾱσαμένους , διαθεάομαι look through aor part mp masc acc pl (doric aeolic) διαθεᾱσαμένους , διαθεάομαι look through aor part mp masc acc pl (attic) διαθεᾱσαμένους …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαθεασάμενοι — διαθεᾱσάμενοι , διαθεάομαι look through aor part mp masc nom/voc pl (attic) διαθεᾱσάμενοι , διαθεάομαι look through aor part mp masc nom/voc pl (doric aeolic) διαθεᾱσάμενοι , διαθεάομαι look through aor part mp masc nom/voc pl (attic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαθεασάμενος — διαθεᾱσάμενος , διαθεάομαι look through aor part mp masc nom sg (attic) διαθεᾱσάμενος , διαθεάομαι look through aor part mp masc nom sg (doric aeolic) διαθεᾱσάμενος , διαθεάομαι look through aor part mp masc nom sg (attic) διαθεᾱσάμενος ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.